Grote brand Lutjebroek 1763

 
Grote brand Lutjebroek vaw
Al drie weken na de presentatie van het boekje "Grote brand Lutjebroek 1763" was deze uitgave van de Historische Vereniging Oud Stede Broec uitverkocht.
De 2e druk is al weer beschikbaar, want in de decembermaand is dit een leuk cadeau. Tijdens de najaarsbijeenkomst van OSB op vrijdagavond 24 oktober jl. vond de presentatie plaats in "de Paus" te Lutjebroek door de auteur: Peter Ruitenberg. Dat de verkoop zo snel verloopt, geeft wel aan, dat het een begerenswaardig document is.

Lees meer

Meubilair voor Zesstedenweg 227

IMG 0015Meubilair voor Zesstedenweg 227

Terwijl ons onderkomen aan de Zesstedenweg langzaamaan enige vorm begint te krijgen, kreeg onze vereniging het aanbod om de oorspronkelijke meubels in bruikleen te nemen. De vereniging heeft dat aanbod dankbaar aanvaard, hoewel nog veel van het pand moet worden opgeknapt. De gift geeft het bestuur de gelegenheid om haar vergaderingen al in het monumentale pand te houden.
Op de foto's ziet u de verhuizers (de vroegere eigenaar, Ton Dudink en Dirk Rood) van de meubels: stoelen, tafel, dressoir, buffetkast en lamp.

Ton Dudink, de gulle schenker, aan het woord:

 

Lees meer

Persbericht

persbericht
Publieksdag archeologische opgravingen

Wil jij ook getuige zijn van een opgraving en weten hoe een archeoloog te werk gaat? Kom dan op 29 november a.s. naar de Voetakkers te Lutjebroek en stel al je vragen. Provincie Noord-Holland organiseert hier een publieksdag archeologische opgravingen.

Praktische informatie
Locatie: Voetakkers, te Lutjebroek (nabij bocht De Hout, zie bijgevoegde afbeelding)
Tijd: 10.00 – 16.00 uur. Let op: laatste rondleiding start 15.30 uur!

Lees meer

Gevels van Rijksmonumenten voorzien van nieuwe schildjes

monumentenbord-620De Historische Vereniging "Oud Stede Broec" heeft vrijdag 9 januari jl. 6 van de 11 gevels van Rijksmonumenten binnen de gemeente voorzien van schildjes (herkenningsbordjes) op de gevel.
Minister Jet Bussemaker introduceerde de nieuw ontworpen schildjes in september j.l. Alle Rijksmonumenten in Nederland worden op die manier herkend als Nationaal Cultureel Erfgoed.
Internationaal golden al de bekende blauw-witte schildjes.

Lees meer

Filmopnames: Stede Broec in de Gouden Eeuw

filmopnames gouden eeuw
Vertellers Jan ruiter en Rien Broersen zitten voor een zogenaamde Greenscreen tijdens de opnames. Op deze wijze kunnen er afbeeldingen achter hen geprojecteerd worden.


De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een educatief programma voor het basisonderwijs.

Lees meer

Pleidooi gewonnen: monumentale platanen kunnen blijven staan.

Zesstedenweg 205 4 platanen zomer

Stede Broec: maandag 7 september jongstleden heeft de commissie Grondgebiedszaken van de gemeente Stede Broec zich gebogen over een nieuw plan voor de woningbouwlocatie "De Zwaan".
Daarin werden verschillende alternatieven voor de invulling voor de te bouwen woningen aangegeven en werd o.a. rekening gehouden met de beeldbepalende en karakteristieke platanen langs de Raadhuislaan.

Lees meer

Najaarsbijeenkomst van de Historische Verenging Oud Stede Broec Buurthuis De Stek

staartstukB17

16 oktober 2015. Een miezerige avond na een al even donkere vrijdag. Dat alles viel binnen niet op. Buurthuis De Stek heeft een fantastische make-over gekregen: rustige kleuren, in de grote zaal grote foto’s van het Westfriese landschap, het meubilair is vernieuwd.
Rond 19.30 uur komt het eerste publiek binnen en tot 20.00 uur is er een gestage stroom bezoekers. Als de voorzitter Wim Kersten de vergadering opent, zijn alle stoelen bezet, dat betekent een kleine 130 aanwezigen.

Lees meer

Archeologisch onderzoek bij het Streekhof

Archeologisch onderzoek bij het Streekhof

Op maandag 2 november is Archeologie Westfriesland begonnen met een archeologische opgraving rond het Winkelcentrum “Het Streekhof”. Verwachtingen zijn onder meer vondsten uit de Bronstijd, uit de Middeleeuwen en uiteraard uit de nieuwe tijd.

Lees meer

Jaarboeken verstuurd

Jaarboeken 2015 zijn bezorgd

Alle leden van "Oud Stede Broec" krijgen de komende dagen weer het jaarboek overhandigd. Een schitterend naslagwerk met uiteenlopende onderwerpen uit onze lokale geschiedenis. Alleen dit boek is zo'n lidmaatschap al waard.

Lees meer

Overzetseizoen geopend

Een zeer geslaagde bijeenkomst, zondagmorgen 1 mei met het 'Overhaal-team' van HV Oud Stede Broec. Tien van de twaalf vrijwilligers die de Overhaal gaan bedienen, staan op de foto. Alleen Arie Peerdeman en Nico Buysman waren nog niet aanwezig.

Lees meer

Foto-expositie 'Optochten en processies'

Op tweede Pinksterdag organiseren we weer onze jaarlijkse foto-expositie in de hal van het gemeentehuis. Deze keer is het thema ‘optochten en processies’. De expositie omvat zo'n 80 foto's en bestrijkt de hele 20e eeuw. Onder meer het verenigingsleven komt ruimschoots aan bod, maar ook bevrijdingsoptochten, wandeltochten, processies en – natuurlijk – de schuitentocht.

Lees meer

Kustrally 2016 zorgt voor bedrijvigheid bij De Overhaal

De vrijwilligers die namens HV Oud Stede Broec dagelijks De Overhaal bedienen, mochten op zaterdag 4 juni flink aan de slag. In de vroege middag arriveerde een bijzonder gezelschap, te weten de circa honderd deelnemers van de Kustrally (een initiatief van de Rotary Club Heiloo) die dit jaar voor de zesde keer werd georganiseerd. Zo'n vijftig antieke, veelal zeldzame automobielen en motorfietsen maakten een tussenstop in Broekerhaven voor een demonstratie van de (eveneens) antieke Overhaal.

Lees meer

Archeologische vondsten terrein 'De Gekroonde Zwaan'

Bij opgravingen aan de Zesstedenweg 203 te Grootebroek zijn archeologische resten aangetroffen van het leven in de afgelopen acht eeuwen tussen kerk en het stadhuis. Resten van de eerste ontginning in de middeleeuwen, het opwerpen van een binnenkade en het bouwen van een huisterp voor een houten huis en het vrolijke leven rond een oude dorpskroeg zijn teruggevonden. Op deze plek stond tot in de 20ste eeuw de bekende herberg De Gekroonde Zwaan.

Lees meer

Waterdag zorgt voor ouderwetse drukte rond de Kolk

Het was weer een ouderwets gezellige drukte op en rond de Kolk, tijdens de waterdag op 6 augustus. Historische Vereniging Oud Stede Broec was aanwezig met een expositie van historische foto's rond het thema 'Pampus en De Overhaal'. Bovendien waren onze vrijwilligers de hele dag in touw om talrijke schuiten en bootjes gratis (!) over te zetten, vanuit de polder in de Kolk en weer terug. Een sfeerimpressie in beeld.

Lees meer

Wapen Stede Broec terug op banpaal tussen Westwoud en Hoogkarspel

De oplettende passant die onlangs de banpaal op de grens Westwoud/Hoogkarpsel is gepasseerd, heeft het met eigen ogen kunnen zien: het wapenschild tussen de poten van de stenen leeuw ziet er heel anders uit. De gemeente Drechterland heeft na een schriftelijke oproep van Historische Vereniging Oud Stede Broec en na overleg met Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud (SHHW) besloten om de banpaal te voorzien van het juiste wapen.

Lees meer

HV Oud Stede Broec ontvangt nieuwe burgemeester Hoorn

Voor het inwerkprogramma van de nieuwe Hoornse burgemeester is het goed om te weten wat er in de regio speelt en te zien is. Daarom hebben de burgemeesters van de Westfriese gemeenten Jan Nieuwenburg uitgenodigd om langs te komen in hun gemeente. Woensdagmiddag 28 september was het de beurt aan Stede Broec om de burgemeester rond te leiden.

Lees meer

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social