Sloopplannen CNB van de baan: Veilinghallen blijven staan

Ontzettend mooi nieuws, zo op de drempel van het nieuwe jaar. De plannen voor sloop van de veilinghallen in Bovenkarspel zijn van de baan. HV Oud Stede Broec heeft zich afgelopen jaar sterk gemaakt voor behoud van de historische hallen.

De eerste geluiden over de sloopplannen kwamen drie jaar geleden naar buiten. In verband met de teruglopende activiteit in de veilinghallen wilde de eigenaar, de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) dat de hallen plaats zouden maken voor een te ontwikkelen bedrijventerrein. Hiertegen werd bezwaar aangetekend door omwonenden, terwijl ook de verkeersveiligheid zorgen baarde. Vervolgens bleef het  lange tijd stil.

Dit voorjaar echter werd Oud Stede Broec opnieuw opgeschrikt, ditmaal door een sloopaanvraag voor de de oudste en historische en bouwkundige overwegingen meest waardevolle objecten. De drie hallen vormen het zichtbare hart van de bloembollencultuur in oostelijk West-Friesland die vanaf eind 19e eeuw ontstond en in de jaren daarna tot grote bloei kwam - denk in dit verband aan de wereldvermaarde bloemententoonstelling Flora.

Oud Stede Broec mobiliseerde het publiek, onder meer met een petitie en door middel van redactionele aandacht in de krant. Tegelijk legden we onze bezwaren tegen de sloop neer bij zowel de directie van de CNB als bij de gemeenteraad. De laatste schaarde zich in overgrote meerherheid achter ons pleidooio voor behoud van de veilinghallen, maar kon weinig uitrichten omdat de sloopvergunning al eerder was afgegeven.

Hoe acuut de dreiging ook was, inmmiddels kunnen we met een opgelucht hart ademhalen.  Deze week publiceerde het Dagblad voor West-Friesland een artikel waaruit blijkt dat de sloopplannen voor de hallen van de baan zijn. De vraag naar opslagruimte voor bloembollen stijgt de laastste jaren sterk. Inmiddels komt CNB zelfs ruimte te kort en laat het volgend jaar een nieuwe bedrijfshal met koelcellen bouwen.

Een en ander betekent dat het eerdere plan om een deel van het CNB-terrein te gebruiken als nieuw bedrijevnterrein voor andere ondernemers definitief van de baan is, zo lezen we in de krant. 'We focussen ons op de continuiteit en kwaliteit van onze dienstverlening. De verwachting is dat de vraag naar koelruimte de komende jaren nog verder gaat stijen, en daar hebben wij onze ruimte hart voor nodig.'

HV Oud Stede Broec probeert nog in gesprek te komen met zowel gemeente als CNB om bevestigd te krijgen dat de veilinghallen overeind blijven. Ook willen we graag weten of de grootste hal gerestaureerd gaat worden. In gesprekken die we hadden met de CNB-directie stelde deze namelijk dat er sprake was van een “erbarmelijke” staat door achterstallig onderhoud aan de gevel van de oude hal.

 

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social