Grote brand Lutjebroek 1763

 
Grote brand Lutjebroek vaw
Al drie weken na de presentatie van het boekje "Grote brand Lutjebroek 1763" was deze uitgave van de Historische Vereniging Oud Stede Broec uitverkocht.
De 2e druk is al weer beschikbaar, want in de decembermaand is dit een leuk cadeau. Tijdens de najaarsbijeenkomst van OSB op vrijdagavond 24 oktober jl. vond de presentatie plaats in "de Paus" te Lutjebroek door de auteur: Peter Ruitenberg. Dat de verkoop zo snel verloopt, geeft wel aan, dat het een begerenswaardig document is.

 

Korte inhoudsbeschrijving
In 2013 was het 250 jaar geleden dat Lutjebroek getroffen werd door een spectaculaire, allesverwoestende brand. Nu zou men dit een nationale ramp noemen. Vrijdag 11 maart 1763 was een inktzwarte dag in de geschiedenis van het dorp. Maar liefst 48 'Huijsmans Wooningen en Burgerhuijsen' werden binnen een paar uur in de as gelegd. Nog eens 22 raakten zwaar beschadigd. Paniek, wanhoop, ontreddering en verslagenheid alom. De verdrietige mensen zaten letterlijk en figuurlijk in zak en as.
Peter Ruitenberg raakte gefascineerd door het dorpsdrama en heeft er voor de Historische Vereniging 'Oud Stede Broec' een onderhoudend boekje over geschreven.
In een chronologische reconstructie wordt de rampzalige gebeurtenis uitvoerig verteld. Het menselijk aspect is daarbij niet vergeten. Voorts worden terloops enkele historische zaken belicht die het verhaal kleuren. Zoals de keuren (verordeningen), het hakken van bijten, voorzichtigheid met open vuur, het schoorsteenvegen, de opslag van brandbare materialen, de uitvinding van de brandspuit, het gebruik ervan (tot ver in de 20ste eeuw), de in de 18de eeuw heersende veepest en de aanleg van de eerste klinkerstraatweg in 1671. Ook leest u hoe dankzij een georganiseerde grootscheepse collecte de gedupeerden uit de brand werden geholpen. De tekst is in het Nederlands, maar uiteraard ontbreekt voor de couleur locale hier en daar het Westfries niet.

Eerste exemplaar voor nazaten
Peter Ruitenberg begon van de zomer een speurtocht door de archieven en ontdekte dat de rampzalige brand destijds ontstaan was in een bakkerij. Hij heeft een directe nazaat van de toenmalige bakker opgespoord, Ada Hardy-Gouwenberg, en aan haar werd op 24 oktober in café 'De Paus' te Lutjebroek - dichtbij de plek waar de brand uitbrak - het eerste exemplaar uitgereikt.

Het boekje telt 90 blz. en is met 77 illustraties verluchtigd. Voor leden van de Historische Vereniging 'Oud Stede Broec' is het boekje verkrijgbaar bij Corry Laan (Radboud 4) voor € 7,50. Niet-leden betalen € 8,95 en kunnen behalve bij de vereniging OSB ook terecht bij de boekwinkel Bruna in het Streekhof.

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social