Najaarsbijeenkomst van de Historische Verenging Oud Stede Broec Buurthuis De Stek

staartstukB17

16 oktober 2015. Een miezerige avond na een al even donkere vrijdag. Dat alles viel binnen niet op. Buurthuis De Stek heeft een fantastische make-over gekregen: rustige kleuren, in de grote zaal grote foto’s van het Westfriese landschap, het meubilair is vernieuwd.
Rond 19.30 uur komt het eerste publiek binnen en tot 20.00 uur is er een gestage stroom bezoekers. Als de voorzitter Wim Kersten de vergadering opent, zijn alle stoelen bezet, dat betekent een kleine 130 aanwezigen.


Na het welkom een aantal mededelingen met natuurlijk aandacht voor de activiteiten die de leden van de vereniging het afgelopen halve jaar ontplooiden:
De Pinkstertentoonstelling, onze inzet bij het jubileum van de Martinus Parochie, het succes van de Open Monumentendag, de onverminderde inzet van de vrijwilligers bij de renovatie van ons pand aan de Zesstedenweg, een oproep om mee te denken over de inrichting van de keuken in het pand (op zoek naar keukengerei uit de jaren ’30), onze halfjaarlijkse vergaderingen met de wethouder over alles wat monumenten aangaat en een oproep: mensen die zich willen inzetten bij de bediening van de Overhaal kunnen zich melden bij de voorzitter of bij de secretaris van de vereniging.

Daarna volgde een voordracht van Hans Nauta die licht wierp op de luchtoorlog in de jaren ’40 – ’45 boven Westfriesland. Tijdens de oorlog zijn talloze toestellen van de geallieerden aangevallen en vernietigd in het luchtruim boven Westfriesland. De heer Nauta wist van alles te vertellen over de Duitse tactiek om de bommenwerpers en andere gevechtstoestellen te traceren, te onderscheppen en te vernietigen.
Het waarom van het succes van de Duitse verdediging in de eerste oorlogsjaren werd duidelijk. Het radarsysteem dat de Duitsers opzetten, teneinde de vliegtuigen in de val te laten lopen, was een enorm succes voor de bezetters: een groot aantal plaatsen in onze omgeving werd rampgebied voor Engelse en Amerikaanse toestellen en bemanningen. Ook het waarom van de latere armada’s van bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen van de geallieerden boven Westfriesland werd helder, toen Nauta de corridor in de verdedigingslinie van de Duitsers aan de kust van Noord-Holland toonde.
Daarnaast was er aandacht voor de vele droppingen van wapens en de inzet van talloze dappere vrijwilligers in onze regio; vorige week dinsdag werd er over juist dit onderwerp een uitzending van ‘Andere Tijden’ aan gewijd.
Een boeiende avond, juist omdat dit alles zich zo dicht bij huis afspeelde.

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social