Oud Stede Broec onderscheidt drie personen met erelidmaatschap

Tijdens de jaarvergadering van vrijdag 21 april werd het erelidmaatschap geIntroduceerd. Deze titel kan in het vervolg worden toegekend aan personen die zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de historische vereniging. Nog dezelfde avond werden Cor Kok (foto), Sjaak Ruitenberg en Jan Windt als erelid benoemd en kregen ze  de bijbehorende oorkonde uitgereikt.

Cor Kok is als erelid benoemd als dank voor het - kosteloos en voor onbepaalde tijd - beschikbaar stellen van zijn eigendom, perceel Zesstedenweg 227, aan de Historische Vereniging Oud Stede Broec. Aan de renovatie en het in historisch oorspronkelijke toestand terugbrengen van dit pand,  dat inmiddels als verenigingsgebouw in gebruik is genomen, is al met al zeven jaar gewerkt. Sjaak Ruitenberg was (met hulp van vele medewerkers) de hoofduitvoerder van het aannemers- en timmerwerk. Als dank voor de vele uren en inzet kreeg ook hij de oorkonde uitgereikt.

Bij de officiĆ«le ingebruikname van ons verenigingshuis in november vorig jaar, werd het passend gevonden om de officiĆ«le openingshandeling door beide heren te laten verrichten. Bij die gelegenheid werd de wens uitgesproken, dat zij beiden tot erelid zouden worden benoemd. Maar daartoe moest de tijdens de ledenvergadering eerst een formele regelgeving via de statuten en het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd.

Nadat deze formaliteit was afgerond, werd ook Jan Windt door voorzitter Wim Kersten naar voren geroepen. HV Oud Stede Broec bestaat dit jaar 25 jaar en Jan was medeoprichter en daarna 4 jaar lang penningmeester van de historische vereniging. Al die tijd is hij ook lid van de redactie van de Jaarboeken en werkt hij mee aan de boeken die we uitgeven  in de Tini-Keeman reeks, zoals het binnenkort te verschijnen boek over WOII.

Daarnaast is Jan vraagbaak voor alles wat met het verleden van onze gemeente te maken heeft en onmisbaar lid van de recent in het leven geroepen werkgroep voor het inrichten van de "digitale beeldbank", waar zijn kennis van onschatbare waarde is. Eerder werd Jan op voordracht van HV Oud Stede Broec al gedecoreerd met een lintje in de Orde van Oranje Nassau.

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social