Sijvert was geschiedenis en zal altijd geschiedenis blijven

Een Lutjebroeker is van ons heengegaan. In dankbare herinnering aan Sijvert laan, eerste voorzitter van Oud Stede Broec.

Trots en toch weer redelijk monter stond Sijvert afgelopen najaar tussen de bezoekers van de expositie in de R.K. kerk van Lutjebroek. Terecht, want wat daar stond opgesteld waren een indrukwekkende serie foto's, documentatie en vitrines met vlaggetjes, beeldjes, medailles, tegeltjes en kledingstukken van de zouaven uit Stede Broec en omgeving. Dit alles ter nagedachtenis aan de 150 jaar geleden gesneuvelde zouaaf uit Lutjebroek, P.J. Jong. Het was zijn grote wens dat "Pro Petri Sedes" (strijd "voor de Heilige Zetel van de apostel Petrus") werd herdacht.

Zelf beschikte hij over heel wat documentatie, maar hij wist ook spulletjes te lenen van het museum in Oudenbosch. Ik feliciteerde hem met deze expositie en sprak mijn bewondering uit over de hoeveelheid van overblijfselen en foto's, die de herinnering doen leven. Hij glunderde en hoorde aan mijn stem dat ik het was, want zien kon hij niet veel meer. We spraken elkaar niet meer zo veel, maar dit was een mooie gelegenheid om weer even bij te praten.

Voorzitter van het eerste uur
De initiatieven om een plaatselijke historische vereniging in het leven te roepen kwamen 26 jaar geleden van Sijvert. De inspiratie ontleende hij aan een project waar "Algemeen Belang Lutjebroek" mee wilde starten. Onder de naam "Een kern waar pit in zit" was het de bedoeling om Lutjebroek historisch op de kaart te zetten met behulp van een startsubsidie.

Door voortschrijdend inzicht werd, samen met nog enkele initiatiefnemers, waaronder Tini Scholten - Keeman, Jan Windt en Sjaak Noordeloos besloten om te komen tot een historische vereniging voor héél Stede Broec. Op 24 augustus 1992 passeerden de oprichtingsakten bij notaris Olij en werd de Historische Vereniging Oud Stede Broec een feit.

Bij de opening van onze jubileumtentoonstelling met familiefoto's in Streekhof afgelopen zomer, was hij nog aanwezig op het 25-jarig bestaan van onze historische vereniging om samen het glas te heffen.

Eén van de eerste activiteiten die Sijvert organiseerde was een tentoonstelling over de zouaven onder de naam (hoe kan het anders?) "Pro Petri Sedes". Sijvert bleef voorzitter tot het voorjaar 2002. Met de tentoonstelling van vorig jaar was het cirkeltje rond. Achteraf bleek dit zo ongeveer zijn laatste klusje, maar eigenlijk was Sijvert nog niet klaar, want er waren nog plannen voor een boek. Hij was al druk bezig met het verzamelen van documentatie, doch de moeite met zijn ogen en zijn algemene gezondheid maakte dat hij van tijd tot tijd werd teruggefloten.

Nostalgie: het "warenhuis" van Lutjebroek

23795310 766421140209284 2308840070695092639 n
In het kijkboek "De Middenstand op z'n best", dat onlangs door de H.V. Oud Stede Broec is uitgegeven, is op pagina 202 en 203 een schitterend overzicht te zien met afbeeldingen van de "Bazaar van Lutjebroek". Aanvankelijk was het de moeder van Sijvert, de weduwe Laan-Kok, die dit winkel runde. Later heeft Sijvert de zaak overgenomen en gemaakt tot een begrip in heel Lutjebroek en wijde omgeving, want wat je elders niet meer kon krijgen, was vaak bij Sijvert nog wel te vinden: knopen, knikkers, ansichtkaarten met postzegels, schaaltjes, punaises, etc.

Sterk was Sijvert ook in artikelen, die je vaak alleen nog maar in Zuid-Limburg kunt krijgen, omdat daar de Katholieke tradities nog in ere worden gehouden. Denk aan: rozenkransen, wijwaterbakjes, doopkaarsen, Maria- en Heilig Hartbeeldjes, devotie lantarentjes, gebedenboekjes, kruisbeelden, schapuliermedailles aan een kettinkje, magnetische Christoffel- plaatjes voor in de auto, etc. etc. En denk nu maar niet, dat je het artikel dat je nodig had, zelf kon vinden. Alleen Sijvert wist feilloos de weg te vinden tussen smalle gangen en via hoge stellages in de dozen en bakjes, waar jouw artikel was opgeslagen.

De staat van onderhoud van het pand liet te wensen over, maar juist dát maakte de zaak zo uniek. Je moest goed kijken waar je liep, want de vloer kon op sommige plekken niet egaal zijn. Als het regende stonden hier en daar ook emmers en teiltjes om het lekkende regenwater op te vangen. Kassabonnetjes werden uitgeschreven; een elektronische kassa paste niet bij Sijvert.

Sijvert en geschiedenis
Sijvert was geschiedenis en zal altijd geschiedenis blijven. Hij zelf, zijn zaak, zijn betrokkenheid bij de gemeenschap, bij de kerk, bij het verenigingsleven, bij het verpleeghuis Nicolaas, bij de geschiedenis van zijn dorp en haar bewoners. Sijvert Laan: een icoon van Lutjebroek.

De Historische Vereniging Oud Stede Broec met intussen bijna duizend leden (!), heeft veel aan Sijvert te danken.

Wim Kersten
voorzitter Historische Vereniging Oud Stede Broec..

 

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social