G02 - Voormalig Raadhuis Bovenkarspel, Hoofdstraat 215, Bovenkarspel

Oorspronkelijk deed het gebouw dienst als Raadhuis van Bovenkarspel. Tegenwoordig herbergt het een kantooG02-vm raadhuis bovenkarspelr en een woning. De bouwtrant wordt aangeduid als eclectisch met neorenaissancistische kenmerken. Het werd ontworpen door architect K.Zwagerman Pz. en gerealiseerd in 1898. In de loop der tijd hebben er verschillende verbouwingen plaatsgevonden: in 1939, 1966, 1972, 1986 en in 1997.
Waardering.
Het voormalige raadhuis Hoofdstraat 215 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als karakteristiek en deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een raadhuis aan het einde van de negentiende eeuw, uitgevoerd in eclectische bouwtrant met neorenaissance kenmerken.

Tevens heeft het pand waarde als karakteristiek onderdeel van het oeuvre van de architect K. Swagerman Pz. Uit Bovenkarspel. Het pand heeft situationele waarde vanwege de stedenbouwkundige situering.
Onder de monumentale status valt het gehele interieur en exterieur van het pand/object, dat wil zeggen ook onderdelen die niet expliciet in de redengevende omschrijving worden benoemd, tenzij in deze redengevende omschrijving is aangegeven dat een onderdeel van het pand/object buiten de bescherming valt.

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social