G04 - Voormalige Kerk Bessie, P.J. Jongstraat 85, Lutjebroek

Oorspronkelijk was dit gebouw een Nederlands Hervormde Kerk in Lutjebroek. Tegenwoordig herbergt het eenG04-vm kerk bessie lutjebroek cultureel opbouwcentrum. De bouwtrant is neoclassicistisch (Willem-II-gothiek). Het gebouw werd ontworpen door D. van der Tas en gerealiseerd in 1863. In 1974 tot 1978 hebben er verbouwingen plaatsgevonden.
Waardering:
De voormalige kerk P.J. Jongstraat 85 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als karakteristiek en deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een hervormde kerk uit het derde kwart van de negentiende eeuw, uitgevoerd in neogotische bouwtrant (Willem II-gotiek). Tevens heeft het pand ensemblewaarde door de functionele relatie met de voormalige pastorie, P.J. Jongstraat 83a, en de voormalige kosterswoning, P.J. Jongstraat 87.
Onder de monumentale status valt het gehele in- en exterieur van het pand/object, dat wil zeggen ook onderdelen die niet expliciet in de redengevende omschrijving worden benoemd, tenzij in deze redengevende omschrijving is aangegeven dat een onderdeel van het pand/object buiten de bescherming valt.

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social