G07 - Voormalig Raadhuis Grootebroek, Zesstedenweg 205, Grootebroek

G07-vm raadhuis grootebroekOorspronkelijk deed het gebouw dienst als Raadhuis in Grootebroek. Tegenwoordigd herbergt het een kantoor met appartementen. De bouwstijl is traditionalistich. Het gebouw werd ontworpen door J.A. Schrijnder en gerealiseerd in 1930. In 2007 heeft een verbouwing plaatsgevonden.
Waardering.
Het voormalige raadhuis Zesstedenweg 205 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als deels gaaf bewaard gebleven raadhuis uit het tweede kwart van de twintigste eeuw opgetrokken in traditionalistische bouwstijl. Het markante gebouw heeft tevens stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende situering op de hoek Zesstedenweg/Raadhuislaan. Daarnaast is de plek van grote historische betekenis als plaats waar sinds de veertiende eeuw een raadhuis heeft gestaan. De door J.A. Schrijnder ontworpen glas-in-loodramen zijn kunsthistorisch van belang.


Onder de monumentale status valt het gehele in- en exterieur van het pand/object, dat wil zeggen ook onderdelen die niet expliciet in de redengevende omschrijving worden benoemd, tenzij in deze redengevende omschrijving is aangegeven dat een onderdeel van het pand/object buiten de bescherming valt.

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social