Voormalig Klooster/Ziekenhuis

G18-vm kloosterziekenhuis lutjebroekP.J. Jongstraat 53, Lutjebroek

Oorspronkelijk deed dit gebouw dienst als Rooms Katholiek Ziekenhuis en Tehuis voor "Ouden van Dagen". Tegenwoordig herbergt het een verpleeghuis. De bouwstijl is traditioneel en de architect is onbekend. Het is gebouwd in 1931. In de loop der tijd hebben diverse verbouwingen plaatsgevonden o.a. in 1953.

Waardering:
Het voormalige Sint Nicolaashuis is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als belangrijk element uit de dorpsgeschiedenis van Lutjebroek en in het bijzonder als belangrijk onderdeel van het katholieke leven en de katholieke ziekenzorg. Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de forse bouwmassa en de beeldbepalende situering op de terugspringende rooilijn. Het pand heeft ensemblewaarde in combinatie met het naastgelegen kerkcomplex. Het interieur valt buiten de bescherming met uitzondering van het interieur van het monumentale trappenhuis en de kapel, die wel deel uit maken van de bescherming.

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social