Voormalige Machinistenwoning

Zuiderdijk 11, Bovenkarspel

Deze vroegere machinistenwoning behoort bij het naastgelegen stoomgemaal. Tegenwoordig is het een woonhuis. G28-vm machinistenwoningHet is gebouwd in 1908 de Chaletstijl en de architect is onbekend. In de loop der tijd hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden: in 1931 en 1962.

Waardering:
Zuiderdijk 11 is van algemeen belang als voorbeeld van een voormalige machinistenwoning en maakt tevens onderdeel uit van de waterstaatkundige geschiedenis. Het pand heeft, als onderdeel van het ensemble, stedenbouwkundige waarde vanwege de bouwmassa's en de beeldbepalende positie gezien vanaf de dijk en vanaf de achtergelegen Kolk. De woning heeft architectuurhistorische waarde vanwege de aan de Chaletstijl gerelateerde architectuur. Er is sprake van zeldzaamheidswaarde als onderdeel van het gemaalcomplex.

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social