• Home
  • Monumenten
  • Rijksmonumenten
  • Nr. 45446 - Resten bewoning en graven uit de brons- en ijzertijd, Sportpark "De Kloet", Grootebroek

Nr. 45446 - Resten bewoning en graven uit de brons- en ijzertijd, Sportpark "De Kloet", Grootebroek

R45446 resten van bewoning en graven grootebroek

Archeologisch Monument
De rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek geeft aan dat  in dit terrein  behalve sporen van bewoning uit de late Bronstijd en Vroege IJzertijd (ca. 800 v. Chr.) eveneens sporen van begraving zijn vastgesteld uit de Midden en Late Bronstijd (1200 v. Chr. tot 800 v. Chr.). In totaal betreft het acht ge√ęgaliseerde heuvels, waarvan een drietal in 1949 door A.E. van Geffen is onderzocht. Het perceel is doorsneden door een aantal sloten. Gezien de grote wetenschappelijke bijdrage die de resten leveren aan de bewoningsgeschiedenis van het gebied dienen deze behouden te blijven. Het terrein is van zeer hoge archeologische waarde en is daarom een beschermd gebied

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social