• Home
  • Monumenten
  • Rijksmonumenten
  • Nr. 45447 - Grafheuvel uit de Bronstijd, Overstort/Inlaat, Grootebroek

Nr. 45447 - Grafheuvel uit de Bronstijd, Overstort/Inlaat, Grootebroek

R45447 grafheuvel grootebroekArcheologisch Monument.
De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek geeft aan dat het hier een grafheuvel uit de Bronstijd (ca. 1660 v. Chr. tot ca. 800 v. Chr.) betreft welke is omgeven door twee ringsloten. De heuvel is deels vergraven bij de aanleg van een sloot. De diameter van de twee ringsloten bedraagt resp. 18 en 29 m. Van de heuvel is waarschijnlijk veel weggeploegd. Tijdens een proefonderzoek werden geen vondsten of sporen van begraving gevonden. De heuvel is thans afgedekt met een dik pakket grond en vormt een onderdeel van een parkje in een woonwijk. Gezien de grote wetenschappelijke betekenis die deze heuvel levert aan de bewoningsgeschiedenis van dit gebied dient deze heuvel ongeschonden, behouden te blijven. Het terrein is van zeer hoge

archeologische waarde en is daarom een beschermd gebied.

De bescherming geldt voor de grafheuvel zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom, gemeten van de voet van de heuvel (info Monumentenzorg).

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social