Update archeologische opgraving

Het archeologische project de Schaperstraat is afgerond wat het opgraven betreft. Het duurt nog wel enige tijd voordat alle gegevens verwerkt zijn. Er zijn heel veel bronstijdsporen blootgelegd maar ook voorwerpen waaronder een bijzondere houtenconstructie die mogelijk dienst heeft gedaan als gereedschap bij een waterkuil.

Wat voor functie het houten voorwerp had, is nog onduidelijk. Op diverse plekken van het vorkvormig voorwerp zat boombast vastgebonden om de vork te verstevigen.

Fundering
Funderingsresten

Deze week is men begonnen aan de Zesstedenweg 13 met een archeologische onderzoek. Achter op het perceel zijn twee kringgreppels en twee kuilenkransen uit de Bronstijd blootgelegd. Verder zijn er diverse sloten, kuilen en ophogingslagen uit de middeleeuwen gevonden, met name uit de 14de en 15de eeuw. Dat is best wel uniek, want deze periode ontbreekt vaak bij opgravingen aan het Streeklint. In een hogere grondlaag zijn poeren en funderingen uit de 17de eeuw gevonden, mogelijk horen deze bij een boerderij of iets dergelijks. Op de profielfoto's is direct onder de grote fundering een vlekkerige kleiband zichtbaar. Mogelijk is dit de afdruk van een vloer of loopniveau, vermoedelijk uit de 15de eeuw.

Profiel detail

Profiel van de grondlagen

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social