Doelstelling van de werkgroep archeologie

De werkgroep Archeologie zet zich in voor de archeologie binnen de gemeente Stedebroec in de breedste zin van het woord. Doelstellingen zijn het documenteren, bestuderen en veiligstellen van archeologische sporen en vondsten bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden en het in kaart brengen van losse vondsten. Ook het monitoren van archeologische monumenten zijn een onderdeel van de werkzaamheden. Verder zal de werkgroep de archeologie van Stedebroec voor een breed publiek onder de aandacht brengen, advies uitbrengen en daar waar nodig gemeente en burgers bijstaan op archeologisch vlak.

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social