Grafheuvel Overstort

Deze grafheuvel stamt uit de midden Bronstijd zo rond 1500 voor Christus. De heuvel was omgeven door twee ringsloten met een diameter van 18 en 29 meter. De heuvel is vroeger deels vergraven bij de aanleg van een sloot. De originele hoogte moet ongeveer 80 centimeter geweest zij. Later tijdens het aanleggen van de nieuwbouwwijk is de grafheuvel beschermend afgedekt met een dik pakket grond en het geheel is nu onderdeel van een parkje. Tijdens een proef sleufonderzoek in 1972 werden geen vondsten of sporen van begraving of crematie gevonden. De heuvel is maar deels onderzocht; het is dus goed mogelijk dat hier nog wel resten uit de bronstijd liggen. De kern van de heuvel wordt gevormd door een uit zand opgeworpen heuveltje, met een basis van ca. 6 m en een hoogte van minstens 40 cm.

 Hier in de omgeving zijn meer grafheuvels waargenomen en onderzocht. Ze stammen uit een periode waarin er hier een hoge bewoningsconcentratie was op een drooggevallen krekenstelsel. Deze boeren verbouwden gerst en hielden vee. Ze voorzagen in hun levensonderhoud door te vissen en op jacht te gaan.

Skelet opgraving Valkje Jan Boon     ligging grafheuvel en kreekrug

Skelet gevonden in Stede Broec                   Ligging grafheuvel en kreekrug.

Frank Pennekamp

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social